Oferta

Jesteśmy firmą, która realizuje inwestycje w sektorze budownictwa energetycznego i telekomunikacyjnego. Świadczymy usługi dla polskich operatorów systemów energetycznych oraz dla prywatnych podmiotów z branży odnawialnych źródeł energii tj. farm wiatrowych i fotowoltaicznych.

​Specjalizujemy się w świadczeniu kompleksowych usług w zakresie:

 • budowy linii niskiego i średniego napięcia  (linie kablowe i  napowietrzne);
 • budowy linii wysokiego napięcia WN (linie kablowe);
 • budowy instalacji oświetleniowych;
 • montażu rozdzielnic nn, SN i WN;
 • montażu tras i linii kablowych na obiektach energetycznych tj. elektrociepłownie, elektrownie itp.;
 • montażu stacji transformatorowych;
 • montażu złącz kablowych;
 • montażu osprzętu kablowego;
 • wykonywania połączeń egzotermicznych (wszelkiego rodzaju uziemień);
 • pomiary oraz uruchomienia instalacji i systemów energetycznych.

Wykonujemy pomiary:

 • rezystancji uziemień oraz rezystancji izolacji;

 • próby napięciowe rozdzielnic oraz linii kablowych nn i SN;

 • wyłączników, przekładników prądowych i napięciowych;

 • transformatorów i dławików;

 • skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, napięcia rażenia;

 • pozostałe pomiary.

 

Oferujemy również szeroki zakres działań w branży budowlanej w szczególności związanej z:

 • budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
 • przygotowaniem terenu pod budowę,
 • wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno- inżynierskich,
 • wykonywaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych.