Klauzula informacyjna RODO

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma:
  AS ELECTRIC ADRIAN SZAREK
  71-667 SZCZECIN, KSIĘCIA WARCISŁAWA I 22C/7
 1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą
  – na podstawie- 6 ust. 1 lit. a) – c) RODO w celu realizacji Państwa zgłoszenia/zamówienia.
  – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d) i e) oraz art. 9 ust. 2 lit. i)RODO w celu zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce w celu ewentualnego ich przekazania właściwym organom i służbom sanitarnym w przypadku wszczęcia dochodzenia epidemiologicznego.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego . – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji Państwa zgłoszenia/zamówienia. W przypadku niepodania danych nie będzie ono mogło być zrealizowane.
 4. Dane udostępnione przez Panią/Pana mogą być przekazywane wyłącznie usługodawcom zewnętrznym przetwarzającym informacje dla firmy, w tym firmom świadczącym usługi rachunkowe, informatyczne, usługi hostingu i zarządzania stronami internetowymi, analizy danych, tworzenia kopii zapasowych, bezpieczeństwa i przechowywania danych. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim w celach wtórnych lub niezwiązanych z zasadniczym celem podania tych danych, o ile w momencie uzyskania danych nie zaznaczono inaczej. Odbiorcami danych mogą być również instytucje upoważnione z mocy prawa oraz uprawnione organy i służby sanitarne.
 5. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zgłoszenia lub wynikający z przepisów prawa.